Algemene voorwaarden


Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

De hypnosetherapeut verbindt zich eraan haar cliënten duidelijk en ondubbelzinnig te informeren over de aangeboden diensten. Deze algemene voorwaarden vormen de basis van overeenkomsten tussen cliënt en therapeut.

Medische setting
De hypnosetherapeut is geen arts, psycholoog of psychiater. Zij verricht geen medische diensten, stelt geen medische diagnose en schrijft geen medicijnen voor.
De therapie wordt toegepast volgens de 'binnen de hypnotherapie aanvaarde', 'bewezen' en 'gedocumenteerde methodieken'. 
 (*) Disclaimer: Al onze voorstellen zijn gebaseerd op eerder behaalde resultaten maar kunnen niet gegarandeerd worden. Aangezien elke persoon verschillend is, zijn ook resultaten mogelijk verschillend. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, zodat ook u tevreden bent van onze oplossingen.
 
Onze inzet
Hypnose is een samenspel tussen de therapeut en de cliënt. Ik zal mij volledig inzetten om uw vraagstukken op te lossen. Om de gewenste resultaten te bereiken, dienen cliënten de instructies van de therapeut nauwgezet op te volgen. Wenst de cliënt onvoldoende mee te werken, dan zal de sessie worden gestaakt.
 (*) Disclaimer: Al onze voorstellen zijn gebaseerd op eerder behaalde resultaten maar kunnen niet gegarandeerd worden. Aangezien elke persoon verschillend is, zijn ook resultaten mogelijk verschillend. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, zodat ook u tevreden bent van onze oplossingen.


Prijzen en duur van sessies
Prijzen worden per sessie berekend. Afhankelijk van de problematiek en van de cliënt zal de behandeling bestaan uit één of meerdere sessies. De duur van een sessie is afhankelijk van de progressie van de cliënt, en zal variëren van 45 tot 60 minuten.

Betaling

Betaling kan contant of via de bankapp. Er is geen bancontact aanwezig in de praktijk.
Betaling per overschrijving kan vooraf op rekening nummer BE20 0689 4257 1356.
Geboekte en betaalde sessies zijn persoonlijk, niet overdraagbaar naar derden en worden niet terugbetaald bij annulatie.

Afspraken - annulatie
Annuleren van een afspraak ten minste 48 uur van tevoren is kosteloos. Als u annuleert binnen de 48 uur voor een afspraak, wordt de sessie volledig in rekening gebracht. Indien u zonder verwittiging vooraf niet op de afspraak komt, wordt eveneens de volledige sessie in rekening gebracht. Afspraken maken en annuleren kan via email, telefoon, of via mijn online agenda.
Afspraken maken en annuleren kan via email, telefoon, of via mijn online agenda.

Garantie
Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnosetherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt immers ook bij de cliënt zelf.
 (*) Disclaimer: Al onze voorstellen zijn gebaseerd op eerder behaalde resultaten maar kunnen niet gegarandeerd worden. Aangezien elke persoon verschillend is, zijn ook resultaten mogelijk verschillend. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, zodat ook u tevreden bent van onze oplossingen.

Betwisting
Ik behaal schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnosetherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.
In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.
 (*) Disclaimer: Al onze voorstellen zijn gebaseerd op eerder behaalde resultaten maar kunnen niet gegarandeerd worden. Aangezien elke persoon verschillend is, zijn ook resultaten mogelijk verschillend. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, zodat ook u tevreden bent van onze oplossingen.  

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Hypnosepraktijk Ann Fieuw - Logo

Gegevens

Hoverheide 53, 2540 Hove

Hypnosepraktijk Ann Fieuw CommV.

[email protected]

BE0773.396.341.


© Copyright 2024 Celegens